Stroomvoorziening
Stroomvoorziening

Stroomvoorziening op onderstaande locaties

Raalte

 • Evenementenkast, de Plas, Raalte (1 aansluiting 400V/16 Ampère en 3 aansluitingen 230V/16 Ampère) en aansluiting sfeerverlichting voor Herenstraat, De Plas en Grotestraat.
 • Sfeerverlichting kast, achterkant bakkerij Hoekman, Raalte (aansluiting sfeerverlichting De Waag, Grote Markt en verlichting bomen Grote Markt).
 • Evenementenkast, zijstraat pand "de wereldwinkel", Raalte (1 aansluiting 400V/32 Ampère).
 • Marktkast, zijstraat pand "de wereldwinkel", Raalte (1 aansluiting 230V/16 Ampère en sfeerverlichting aansluiting Marktstraat, Passage en De Waag).
 • Marktkasten, Grote Markt, Raalte (3 kasten met ieder 2 aansluitingen 400V/32 Ampère en 4 aansluitingen 230V/16 Ampère).
 • Evenementenkast, Klompenmakershof, Raalte (1 aansluiting 400V/63 Ampère en 1 aansluiting 400V/32 Ampère).
 • Evenementenkast, Domineeskamp/Lifgerusstraat, Raalte (1 aansluiting 400V/32 Ampère).
 • Marktkasten, parkeerplaats Jumbo-zijde, Raalte (diverse kasten met diverse aansluitingen 400V/32 Ampère, 400V/16 Ampère en 230V/16 Ampère).
 • Marktkast, Weidelaan, Raalte-noord (1 aansluiting 400V/16 Ampère en 5 aansluitingen 230V/16 Ampère).

 

Heino

 • Evenementenkast, Marktplein, Heino (1 aansluiting 400V/63 Ampère en 1 aansluiting 400V/32 Ampère).
 • Marktkast, Marktplein, Heino (1 aansluiting 400V/32 Ampère en in de lichtmasten aansluitingen van 230V/16 Ampère).
 • Evenementenkast Hervormde Kerk, Heino (1 aansluiting 400V/16 Ampère).
 • Evenementenkast Volière Gemeentetuin, Heino (1 aansluiting 400V/63 Ampère).

 

Heeten

 • Marktkast, Dorpsplein, Heeten (1 aansluiting 400V/16 Ampère en 5 aansluitingen 230V/16 Ampère).

Broekland

 

 • Marktkast, Bouwhuisplein, Broekland (1 aansluiting 400V/16 Ampère en 2 aansluitingen 30V/16 Ampère)

Voorwaarden gebruik elektriciteitskasten

Aan het gebruik van een elektriciteitskast(en) zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • Voor het verstrekken van een sleutel wordt een borg van € 30,00 gevraagd.
 • De sleutel kunt u ophalen bij het team Beheer en Onderhoud.
 • Beschadigde of zoekgeraakte sleutels worden bij u in rekening gebracht.
 • De verrekening van het stroomverbruik vindt voor kortdurend gebruik per dagdeel en voor langdurend gebruik naar rato van de verbruikte energie.
 • De volgende stekkers zijn toegestaan: Europees model 3-polig (blauw 230V) en Europees model 5-polig (rood 400V).
 • Op één aansluiting mag u per stopcontact (10-16 Ampère/230V) maximaal 3500 Watt aansluiten.
 • Na het verstrekken van de sleutel van een elektriciteitskast(en) is de aanvrager van de evenementenvergunning verantwoordelijk voor de elektrische veiligheid van de desbetreffende kast(en).
 • Gebruik van goedgekeurd materiaal (kabels en stekkers).
 • Het is niet toegestaan de elektriciteitskast onbeheerd open te laten staan.
 • Na het in- of uitpluggen van de stroomvoorziening moet de elektriciteitskast weer op slot.
 • De stroomaansluiting dient door de gemaakte uitsparing (luikje) te worden aangesloten, zodat de kast weer op slot kan.
 • Er mogen geen losse stekkerverbindingen bij of buiten de elektriciteitskast voorkomen, tenzij deze goed afgeschermd en buiten het bereik van kinderen zijn.
 • Het is niet toegestaan elektriciteitskabels te leggen in het voor publiek toegankelijk gebied. Indien de kabels op voetpad of rijweg komen te liggen, dienen deze te worden afgedekt met rubbermatten of boven de rijbaan te hangen op een hoogte van 4.20 meter.
 • De lengte van eventuele verlengkabels dient zo kort mogelijk te zijn.
 • De maximale lengte van de kabel mag 40 meter zijn.
 • De kabel dient volledig te zijn uitgerold.
 • Het is niet toegestaan om buiten de duur van het evenement gebruik te maken van de elektriciteitskast.

Voor informatie over de elektriciteitskasten kunt u contact opnemen met de marktmeester, bereikbaar op telefoonnummer 06 215 867 78.